Moederschapshulp

Wat is moederschapshulp?

Met moederschapshulp, wil de overheid de vrouwelijke zelfstandige een handje helpen.
Vrouwen die een zelfstandig beroep uitoefenen en die na de bevalling hun activiteiten willen hervatten, kunnen hierdoor van 105 gratis dienstencheques gebruik maken, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

voorwaarden

 • haar kind is geboren na 1 januari 2006 en het kind is ingeschreven in het gezin van de vrouw/moeder
 • de vrouw/moeder was minstens de 2 kwartalen (die vooraf zijn gegaan aan het kwartaal van haar bevalling) onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen
 • de vrouw/moeder is in orde met de verschuldigde sociale bijdrage die betrekking hebben op deze 2 voorafgaande kwartalen
 • de vrouw/moeder blijft onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen tot de toekenning van de moederschapshulp

Hoe dienstencheques aanvragen?

U krijgt deze dienstencheques weliswaar niet automatisch. 

 • Hoe aanvragen
  U kan deze aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds.
  U kan de dienstencheques aanvragen via brief (post of fax), via het internet of gewoon ter plekke.
  Bekijk hier meer informatie over dienstencheques aanvragen

 • Wanneer aanvragen
  U kan de dienstencheques voor moederschapshulp aanvragen vanaf de 6de maand van uw zwangerschap tot het einde van de 15de week volgend op uw bevalling.

 • fiscaal voordeel?
  De 105 GRATIS toegekende dienstencheques zijn niet belastbaar.
  Ze komen dan ook niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor prestaties betaald met dienstencheques.

Meer weten?

Wens je meer informatie over het gebruik van deze dienstencheques voor moederschapshulp, contacteer dan uw sociaal verzekeringsfonds.