Hands@Home logo

Hands@Home
Hands@Home - Moederschapshulp

Moederschapshulp

Wat is moederschapshulp?

Met moederschapshulp wil de overheid de vrouwelijke zelfstandige een zeer verdiend handje helpen.

Vrouwen die een zelfstandig beroep uitoefenen en die na de bevalling hun activiteiten willen hervatten, hebben recht op 105 gratis dienstencheques, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • Het kind is geboren na 1 januari 2006 en is ingeschreven in het gezin van de vrouw/moeder.
  • De vrouw/moeder was minstens 2 kwartalen (die vooraf zijn gegaan aan het kwartaal van haar bevalling) onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen.
  • De vrouw/moeder is in orde met de verschuldigde sociale bijdragen die betrekking hebben op deze 2 voorafgaande kwartalen.
  • De vrouw/moeder blijft onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen minstens tot het moment dat de aanvraag wordt goedgekeurd.

Hoe de gratis dienstencheques aanvragen?

U kan de cheques aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds via brief (post of fax), via het internet of gewoon ter plekke.

Wanneer kan u ze aanvragen?

U kan de dienstencheques voor moederschapshulp aanvragen vanaf de 6de maand van uw zwangerschap tot het einde van de 15de week volgend op uw bevalling.

Krijgt u fiscaal voordeel?

De 105 GRATIS toegekende dienstencheques zijn niet belastbaar. Ze komen dan ook niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor prestaties betaald met dienstencheques.

Meer weten?

U kan steeds meer informatie bekomen over het gebruik van deze dienstencheques voor moederschapshulp bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Hands@Home geeft u meer tijd… voor vrije tijd!

Onze diensten

Poetshulp

Wassen en strijken

Moederschapshulp

Boodschappen en koken

Andere huishoudhulp

Onze Service

Gemakkelijke werking met dienstencheques

Opgeleide medewerkers

Keurig en betrouwbaar werk

Altijd dezelfde contactpersoon

Meerdere locaties: altijd in uw buurt

Hands@Home geeft u meer tijd… voor vrije tijd!

Onze diensten

Poetshulp

Wassen en strijken

Moederschapshulp

Boodschappen en koken

Andere huishoudhulp

Onze Service

Gemakkelijke werking met dienstencheques

Opgeleide medewerkers

Keurig en betrouwbaar werk

Altijd dezelfde contactpersoon

Meerdere locaties: altijd in uw buurt