Moederschapshulp

De overheid wil moeders die als zelfstandige werken een steuntje in de rug geven. Moederschapshulp geeft onder bepaalde voorwaarden recht op 105 gratis dienstencheques, die vrouwelijke zelfstandigen kunnen spenderen om de last van de huishoudelijke taken te verlichten via een poetsvrouw, strijkhulp,...

Wat is moederschapshulp?

Met moederschapshulp wil de overheid de vrouwelijke zelfstandige een zeer verdiend handje helpen.

Vrouwen die een zelfstandig beroep uitoefenen en die na de bevalling hun activiteiten willen hervatten, hebben recht op 105 gratis dienstencheques, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • Het kind is geboren na 1 januari 2006 en is ingeschreven in het gezin van de vrouw/moeder.
  • De vrouw/moeder was minstens 2 kwartalen (die vooraf zijn gegaan aan het kwartaal van haar bevalling) onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen.
  • De vrouw/moeder is in orde met de verschuldigde sociale bijdragen die betrekking hebben op deze 2 voorafgaande kwartalen.
  • De vrouw/moeder blijft onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen minstens tot het moment dat de aanvraag wordt goedgekeurd.

Hoe de gratis dienstencheques aanvragen?

U kan de cheques aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds via brief (post of fax), via het internet of gewoon ter plekke.

Wanneer kan u ze aanvragen?

U kan de dienstencheques voor moederschapshulp aanvragen vanaf de 6de maand van uw zwangerschap tot het einde van de 15de week volgend op uw bevalling.

Krijgt u fiscaal voordeel?

De 105 GRATIS toegekende dienstencheques zijn niet belastbaar. Ze komen dan ook niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor prestaties betaald met dienstencheques.

Meer weten?

U kan steeds meer informatie bekomen over het gebruik van deze dienstencheques voor moederschapshulp bij uw sociaal verzekeringsfonds.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x